Disfruta del turismo rural en Cantabria en la Posada rural el Remanso, cerca de Cabarceno y Santander

RESERVA ONLINE

BUSCAR

Villa de Laredo

La Villa de Laredo ligger på den östra kusten av Kantabrien och upptar en yta på 15,70 kvadratkilometer och har en befolkning på drygt 13.000 invånare Den första skrivit om "Villa de Laredo" från slutet av tionde talet som innehav av greve Fernán González.


 
Alfonso VII som beviljades den så kallade "Old Laredo privilegium" från förr kommer till denna badort relevans sin hamn, som proklamerades som "riktiga port" för unionen med Europa. Ligger mellan floden och viken Treto Santoña, är en av de största turistorterna, vars betydelse har gått utanför gränserna för den kantabriska kusten ska placeras i toppen av efterfrågan inom turismen på den spanska kusten.

 

      {googleDir hide_direction_text=1 from="Riotuerto" to="43.411483,-3.412477"}  


La Villa de Laredo kan skilja på tre viktiga områden: för det första den "gamla stan" och "Arrabal", å andra sidan, den "Eixample, och så småningom utvidga den till djupet av Laredo. Gamla stan och Arrabal, vars konstruktion gjordes efter det var kulturminnesmärkt 1970. I mitten av Laredo, med rötter i medeltiden, behåller fortfarande spår av den gamla murar.

Det är anmärkningsvärt att mellan Plaza de Carlos V och Puntal hittar vi tre långa gator som löper parallellt, flankerad av två stränder i byn. De väcker ett antal bostäder, caféer, restauranger, sjukhus och flera parker och torg i vilken man betonar sitt åtagande att konsten.

 I slutet av detta område står i staget, är den Yacht Club, spelare och främjare av turismen i Laredo, tack vare sin konstruktion Laredo hem till den högsta seglingstävlingar. Men om något står Villa är dess exceptionella naturresurser: å ena sidan, stranden av Reggaeton, är utvecklingen ligger på insidan av mynningen Treto, å andra sidan, den vackra samling av stranden och dynerna som är den strand som kallas "frälst", som flyger den prestigefyllda Blå Flagg som tilldelas av Europeiska unionen, Laredanos stolthet. 

 

De antaño le viene a esta Villa marinera la relevancia de su puerto , el cual fue proclamado como "puerto real" para la unión con Europa. Ubicada entre la ría de Treto y la bahía de Santoña, es uno de los principales centros turísticos cuya importancia turística ha traspasado los limites de la costa cántabra para colocarse a la cabeza de la demanda turística del litoral español.

 De turismo por la Villa:

 Pueden diferenciarse  tres areas fundamentales: por un lado La "Puebla Vieja" y "el Arrabal", por el otro, la "zona del Ensanche", y finalmente la la prolongación de éste hasta el Puntal de Laredo. la Puebla Vieja y su Arrabal, cuya construcción se hizo con posterioridad, fue declarada conjunto histórico artístico en 1970. El centro de Laredo, con origen en la Edad Media, aún conserva restos de sus antiguas murallas.

 

Cabe mencionar que entre la Plaza de Carlos V y el Puntal nos encontramos con tres largas avenidas que discurren en paralelo, flanqueadas por las dos playas de la villa. En ellas se levantan un gran número de residencias, cafeterías, restaurantes, el hospital y varios parques y plazas en las que destaca su apuesta por el arte.

 Al final de esta zona se erige, en el Puntal, el Club Náutico, protagonista e impulsor del turismo de Laredo, gracias a su construcción laredo es sede de las más altas competiciones náuticas .

 Playa y Naturaleza:

Pero si por algo destaca la Villa es por su excepcional recurso natural: por un lado un lado, la playa del Regatón, cuyo desarrollo se encuentra en la cara interna de la ría de Treto; por el otro, el bello conjunto de playa y dunas que forma la denominada playa de la "Salvé", donde ondea la prestigiosa bandera azul que concede la Unión Europea, orgullo de los Laredanos.

 

 

 

                 {googleDir hide_direction_text=1 from="Riotuerto" to="43.411483,-3.412477"}